Na een lange periode van ziekte starten met een re-integratietraject, dat is niet niks. Mens & Zo begeleidt klanten na of tijdens ziekte bij de terugkeer naar werk. Dat kan bij de huidige werkgever zijn (eerste spoor) of bij een nieuwe werkgever (tweede spoor). Daarnaast begeleiden we bij de zoektocht naar een baan, na een periode van werkloosheid. We zijn er voor klanten met een uitkeringssituatie zoals ZW, WW, WAO, WIA of de bijstand die in aanmerking komen voor re-integratie. Als vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig te werk.

Bel ons

Verandering vraagt aandacht

De meeste van onze klanten komen vanuit een situatie waarin ze niet terug kunnen naar hun oude werkzaamheden. Ook komt het voor dat iemands capaciteiten en mogelijkheden zijn veranderd door ziekte. De nieuwe situatie heeft effect op de werk-privébalans. De weg naar weer opnieuw aan het werk gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Met coaching en persoonlijke aandacht staan we hier samen bij stil. We bouwen rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band. Vanuit deze basis bouwen we stap voor stap verder aan de weg naar werk.

Nieuwe perspectieven door re-integratie

Samen werken we aan nieuwe perspectieven en een prettige en duurzame terugkeer naar werk. We richten ons op de kwaliteiten en talenten van de klant. Waar wordt iemand gelukkig van, waar is iemand goed in en welke kant wil iemand op? Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de belemmeringen en/of de beperkingen. Zo kan het zijn dat iemand minder aankan dan voorheen. Wat de situatie ook is, samen werken we aan een nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden. We richten onze blik op de korte en op de langere termijn en we verkennen samen de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Ieder mens is uniek: individuele aanpak

Ieder mens is uniek, en iedereen heeft zijn eigen verhaal, kwaliteiten, wensen en grenzen. Dat vraagt om een individuele benadering en aanpak met een traject dat aansluit op de situatie van de klant. Na een persoonlijke intake stellen we een individueel adviesplan op. Daarin geven we een realistisch beeld van de arbeidsmogelijkheden en de mogelijkheden voor re-integratie. Het traject kan bijvoorbeeld bestaan uit de onderdelen persoonlijke verkenning en oriëntatie, praktisch loopbaanonderzoek en actie, begeleiding en nazorg.

Netwerk en eigen regie

Eigen regie staat centraal in onze aanpak. We stimuleren om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten. Waar nodig begeleiden we de klant hierin, bijvoorbeeld om het eigen netwerk aan te spreken en uit te breiden. Ook zetten we ons eigen sterke netwerk actief in, om de kans op passend werk zo groot mogelijk te maken.

Passende baan en nazorg

Een passende baan, waarin de klant met nieuwe energie aan het werk kan, vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel klanten succesvol in hebben begeleidt. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing.