Werkfit maken traject

Het re-integratietraject voor mensen met een AG of Ziektewet-uitkering van het UWV wordt ook wel traject Werkfit maken genoemd. Na een (lange) periode van uitval kan de terugkeer naar het werk een grote stap zijn. Mens & Zo biedt de UWV-dienst Werkfit maken. Het doel van het Werkfit maken traject is om de cliënt mentaal én fysiek fit te krijgen, zodat deze vol zelfvertrouwen terug kan keren naar een betaalde baan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie richten we ons samen op het versterken van werknemersvaardigheden, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit of het in beeld brengen van de positie op de arbeidsmarkt. We hebben oog voor de belemmeringen én kansen van de cliënt.

Bel ons

Hoe we cliënten Werkfit maken

Een Werkfit maken traject bestaat uit verschillende sessies en trainingen die gericht zijn op het versterken van mentale en fysieke vaardigheden van de cliënt. Door het versterken van deze kwaliteiten leren we individuen om in hun kracht te komen. Het Werkfit maken traject doen we bijvoorbeeld met een combinatie van de volgende trainingen:

  • Assertiviteitstraining
  • Profilering en personal branding
  • Arbeidsmarkt- en loopbaanoriëntatie
  • Voorbij de drempels van angst en onzekerheid
  • Beroepsrichting: keuzes leren/durven maken
  • Omgaan met verlies en acceptatie van verandering
  • Persoonlijk leiderschap
  • Energiebalans vinden
  • Vinden van een passende werkervaringsplek

Maatwerktraject en persoonlijke aandacht

Werkfit word je niet met een kant-en-klaar stappenplan. Bij Mens & Zo bieden we dan ook een maatwerktraject aan waarbij we altijd letten op de persoonlijke situatie van de cliënt. Dit wordt afgestemd met de opdracht en het advies vanuit het UWV. We hebben een breed en professioneel dienstenpakket, waarmee we voor ieder individu een passend Werkfit traject aan kunnen bieden.

Ons team bestaat uit professionals die ervaren zijn in het Werkfit maken van cliënten. We gaan persoonlijk, vertrouwelijk en zorgvuldig te werk en we denken altijd mee met de cliënt, met aandacht voor het verhaal achter de mens. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we samen alles doen wat voor de cliënt nodig is om zo snel mogelijk fit te zijn voor werk of aan het werk te kunnen. Een succesvolle re-integratie is altijd het uitgangspunt.

Netwerk, coaching en regie

Mens & Zo heeft een groot regionaal netwerk, waarmee we al veel mensen op weg hebben geholpen. We zetten ons netwerk dan ook actief in. Ook coachen we de cliënt in het benutten van het eigen netwerk en andere benodigde vaardigheden. De cliënt blijft bovendien de regie houden in het eigen traject. Dit natuurlijk in afstemming met UWV.

Na het Werkfit maken traject

Als alle stappen van het Werkfit maken zijn doorlopen, heeft de cliënt skills ontwikkeld en getraind die van pas komen tijdens het werk. Door de opgedane vaardigheden hebben cliënten meer zelfvertrouwen en geloof in hun eigen kunnen. Het UWV Naar werk traject zou een passend vervolgtraject kunnen zijn. Hierbij gaan we actief op zoek naar nieuw werk.

Klinkt het Werkfit maken traject als een mogelijke oplossing? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Samen zoeken we naar een geschikte invulling om weer Werkfit te worden.