Mens & Zo biedt de UWV-dienst Werkfit maken. Een Werkfit traject helpt de klant in vorm te komen voor de terugkeer naar een betaalde baan. Doel is dat de klant weer fit genoeg is voor werk. Afhankelijk van de persoonlijke situatie richten we ons samen op het versterken van werknemersvaardigheden, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit of het in beeld brengen van de positie op de arbeidsmarkt. We hebben oog voor de belemmeringen en kansen van de klant.

Bel ons

Maatwerk en persoonlijk

De inhoud van het traject stemmen we af op de situatie en behoefte van de klant. Dat natuurlijk in samenhang met de opdracht en het advies vanuit het UWV. We hebben een breed en professioneel dienstenpakket en een ervaren team. We gaan persoonlijk, vertrouwelijk en zorgvuldig te werk en we denken altijd mee met de klant, met aandacht voor het verhaal achter de mens. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we samen alles doen wat voor de klant nodig is om zo snel mogelijk fit te zijn voor werk of aan het werk te kunnen.

Mentaal én fysiek sterker

We helpen klanten in hun kracht komen door fysiek en mentaal sterker te worden. Hiervoor kunnen we alle onderstaande onderdelen inzetten, onder professionele begeleiding.

Netwerk, coaching en regie

Mens & Zo heeft een groot regionaal netwerk, waarmee we al veel mensen op weg hebben geholpen. We zetten ons netwerk dan ook actief in. Ook coachen we de klant in het benutten van het eigen netwerk en andere benodigde vaardigheden. De klant blijft bovendien de regie houden in het eigen traject. Dit natuurlijk in afstemming met UWV.

Werkfit maken – diensten

De diensten die we inzetten binnen een Werkfit traject stemmen we volledig af op de situatie van de klant. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van de volgende onderdelen:

  • assertiviteitstraining
  • profilering en personal branding
  • arbeidsmarkt- en loopbaanoriëntatie
  • voorbij de drempels van angst en onzekerheid
  • beroepsrichting: keuzes leren/durven maken
  • omgaan met verlies en acceptatie van verandering
  • persoonlijk leiderschap
  • energiebalans vinden
  • mentaal en fysiek sterker

Klaar voor werk, na het succesvol doorlopen van dit traject? Zie: Naar Werk