Je wilt werknemers duurzamer inzetten. Door in kaart te brengen welke werknemers op de juiste plek in de organisatie zitten. En welke niet. Vervolgens wil je de arbeidsproductiviteit verhogen of het verzuim verminderen. Loopbaancoaching kan hier bij ondersteunen. Wat zijn iemands talenten en capaciteiten? Wat zijn de drijfveren en doelstelling? En waar loopt iemand tegenaan? We denken graag mee. Loopbaancoaching kan afzonderlijk worden ingezet of als onderdeel van bijvoorbeeld een outplacement– of re-integratietraject. Het is altijd maatwerk, met als uitgangspunt de persoonlijke situatie. Als werkgever wil je natuurlijk goed op de hoogte gehouden worden. Een vast contactpersoon is daarom vanzelfsprekend.

Bel ons

Onze loopbaancoaching

Of er nu sprake is van een concreet of minder concreet loopbaanvraagstuk; we denken graag mee en hebben ervaring met veel verschillende situaties. Tijdens een vertrouwelijk en persoonlijk kennismakingsgesprek (de intake) bespreken we de situatie, de wensen en geven we een persoonlijk advies. Onderstaande vragen zijn daarbij het uitgangspunt:

  • Welke doelen wil ik behalen en waarom?
  • Wat wil ik uit het coachtraject halen en wanneer is het coachtraject volgens mij succesvol??
  • Wat is de ideale situatie bij afsluiting van dit traject?
  • Welke aanpak past hier het beste bij?

De uitkomst verwerken we in een loopbaanplan op maat.

Doel van het traject is inzicht krijgen in wie ben ik, wat wil ik & wat kan ik. Vragen waarin we werknemers coachen zijn bijvoorbeeld:

  • Waar krijg ik energie van en wat motiveert mij? Maar ook wat demotiveert en ontneemt mij energie?
  • Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten?
  • Wat is mijn functionele- en disfunctionele werkhouding
  • Welke baan en werkomgeving passen goed bij mij?
  • Wat zijn mijn drijfveren, normen & waarden, verlangens, vaardigheden en of talenten

Dit alles resulteert in meer motivatie, energie en zelfvertrouwen.
Dit helpt om keuzes te kunnen maken aangaande werk-scholing-carrière.

Loopbaancoach bij re-integratie of outplacement

Wij coachen zowel werknemers die vanuit ziekte terug willen keren naar werk of mensen die een nieuwe stap willen of moeten zetten buiten de organisatie. Bij outplacement en re-integratie vanuit een moeilijke (ziekte) periode besteden we extra aandacht aan de verwerking. Coaching maakt in dit soort situaties deel uit van een groter geheel. Zie ook Re-integratie en Outplacement.

Persoonlijk plan met maatwerk

Iedere situatie is anders en iedere werknemer uniek. Dat vraagt om een persoonlijke aanpak en een plan op maat. Een coachtraject bij Mens & Zo begint altijd met een plan dat we volledig afstemmen op de persoon in kwestie. In het plan geven we een uitgebreid advies. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit een ‘Persoonlijke Profiel Analyse’ (assessment), terugblik op het verleden, het in beeld brengen van de persoonlijke missie, visie en drijfveren en de fase van keuzes maken en een pad uitstippelen.