Organisaties groeien en veranderen. Hierdoor ontstaan er soms personele wisselingen die niet te voorkomen zijn. Dit kan ervoor zorgen dat een werknemer zijn/haar huidige functie niet meer binnen de organisatie kan vervullen. Werknemers die te maken krijgen met een outplacementtraject komen vaak in een moeilijke situatie terecht. Daarom is goede zorg belangrijk. De boodschap moet goed en duidelijk worden afgegeven, ook aan de werknemers die blijven. Frictie moet voorkomen worden. Professionele begeleiding naar werk is een goede oplossing.

Bel ons

Ervaren, persoonlijk en op maat

Outplacement biedt nieuwe kansen en een frisse start. Het biedt de werknemer de kans om zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door bij een nieuwe werkgever te starten. Of als zelfstandige aan de slag te gaan.

Wij werken resultaatgericht én mensgericht. Mens & Zo heeft jarenlange ervaring in coaching en bemiddeling bij een outplacementtraject. We hanteren een aanpak die is afgestemd op de werknemer. Maar we zijn ook eerlijk in wat haalbaar is.

We starten met een persoonlijk gesprek. Samen brengen we in kaart wat er nodig is voor een succesvol traject. Bovendien kan de werknemer op deze manier ervaren of er een klik is. Het is belangrijk dat iemand zich op z’n plek voelt bij ons. Zo realiseren we een gemotiveerde, positieve houding tegenover de toekomst.

Vanuit eigen kracht

We stimuleren de werknemer om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten. Waar nodig begeleiden we hierin. We onderzoeken samen met de werknemer de praktische haalbaarheid van de wensen. Ook kijken we hoe we alles binnen een realistisch tijdspad kunnen uitvoeren. Tenslotte willen we zo snel als mogelijk naar een nieuwe situatie met perspectief.

Passende baan en nazorg

Een passende baan, waarin de werknemer met nieuwe energie aan het werk kan. Vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel werkgevers en werknemers succesvol in hebben begeleidt. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing. Mens & Zo adviseert en begeleidt tot na plaatsing in een passende functie.