In de wet verbetering Poortwachter staan regels waaraan werkgever en werknemer bij (langdurig) verzuim zich tijdens de eerste 2 ziektejaren aan moeten houden. Dan krijg je te maken met een 1e spoor, 2e spoor of 3e spoor traject.

Mens & Zo kan je in dit proces ontzorgen door als verzuimspecialist een uitgevallen medewerker zo snel mogelijk weer te re-integreren binnen het bedrijf. Indien dit in spoor 1 niet lukt begeleiden wij de medewerker in spoor 2. We gaan dan op zoek naar mogelijkheden bij een nieuwe werkgever. Indien je eigen risicodrager WGA bent kunnen we ook spoor 3 inzetten. Dit traject is er voor de medewerker die na 2 jaar arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Als vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig te werk.

Lees meer over onze re-integratietrajecten:

Verandering vraagt aandacht

De meeste van onze cliënten komen vanuit een situatie waarin ze niet terug kunnen naar hun oude werkzaamheden. Ook komt het voor dat iemands capaciteiten en mogelijkheden zijn veranderd door ziekte. De nieuwe situatie heeft effect op de werk-privébalans. De weg naar weer opnieuw aan het werk gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Met coaching en persoonlijke aandacht staan we hier samen bij stil. We bouwen rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band. Vanuit deze basis bouwen we stap voor stap verder aan de weg naar werk.

Nieuwe perspectieven door 1e spoor, 2e spoor of 3e spoor

Samen werken we aan nieuwe perspectieven en een prettige en duurzame terugkeer naar werk. We richten ons op de kwaliteiten en talenten van de werknemer. Waar wordt iemand gelukkig van, waar is iemand goed in en welke kant wil iemand op? Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de belemmeringen en/of de beperkingen. Zo kan het zijn dat iemand minder aankan dan voorheen. Wat de situatie ook is, samen werken we aan een nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden. We richten onze blik op de korte en op de langere termijn en we verkennen samen de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Ieder mens is uniek: individuele aanpak

Ieder mens is uniek, en iedereen heeft zijn eigen verhaal, kwaliteiten, wensen en grenzen. Dat vraagt om een individuele benadering en aanpak met een traject dat aansluit op de situatie van de werknemer. Na een persoonlijke intake stellen we een individueel adviesplan op. Daarin geven we een realistisch beeld van de arbeidsmogelijkheden en het re-integratietraject. Het traject kan bijvoorbeeld bestaan uit de onderdelen persoonlijke verkenning en oriëntatie, praktisch loopbaanonderzoek en actie, begeleiding en nazorg.

Netwerk en eigen regie

Eigen regie staat centraal in onze aanpak. We stimuleren om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten. Waar nodig begeleiden we de werknemer hierin, bijvoorbeeld om het eigen netwerk aan te spreken en uit te breiden. Ook zetten we ons eigen sterke netwerk actief in, om de kans op passend werk zo groot mogelijk te maken.

Passende baan en nazorg

Een passende baan, waarin de werknemer met nieuwe energie aan het werk kan, vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel werkgevers en werknemers succesvol in hebben begeleidt. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing.