Een werknemer is ziek, wat betekend dit voor jou als werkgever?
Het proces van re-integratie 1e spoor wordt gestart. Het 1e spoor heeft als doel; zorgen dat je medewerker weer aan de slag gaat binnen het bedrijf. Er wordt gekeken of het mogelijk is om het eigen werk, met eventuele aanpassingen, weer op te pakken of aan de slag te gaan binnen het bedrijf in een andere functie.
Zowel werknemer als werkgever zijn vanaf het moment van ziekmelden verplicht om actief en doelgericht te werken naar een terugkeer van de werknemer binnen de eigen organisatie. Mens & Zo begeleidt de werknemer tijdens en/of na ziekte bij de terugkeer naar werk. Als vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig te werk.

Tijdens een re-integratie 1e spoor traject kijken we naar:

  • De mogelijkheden van de werknemer
  • Toetsen we de inzetbaarheid aan mogelijke functies binnen het bedrijf

Waar nodig gaan we op zoek naar maatwerk door middel van:

  • Het aanpassen van de werkplek
  • Het aanpassen van de functie en/of taak inhoud
  • Een gedeeltelijke werkhervatting

Wat kan wel?

Samen met de werknemer werken we aan nieuwe perspectieven en een prettige en duurzame terugkeer naar werk. We richten ons op de kwaliteiten en talenten. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor belemmeringen en/of beperkingen. Zo kan het zijn dat iemand minder aankan dan voorheen. Wat de situatie ook is, samen werken we aan een nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden. We richten onze blik op de korte en op de langere termijn.

Verandering vraagt aandacht

De meeste van onze cliënten komen vanuit een situatie waarin ze niet terug kunnen naar hun oude werkzaamheden. Ook komt het voor dat iemands capaciteiten en mogelijkheden zijn veranderd door ziekte. De nieuwe situatie heeft effect op de werk-privébalans. De weg naar weer opnieuw aan het werk gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Met coaching en persoonlijke aandacht staan we hier samen bij stil. We bouwen rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band. Vanuit deze basis bouwen we stap voor stap verder aan de weg naar werk.

Nazorg

Een passende functie, waarin iemand met nieuwe energie aan het werk kan, vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel cliënten succesvol in hebben begeleidt. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing.

Lees meer over 2e spoor & 3e spoor