Bent u eigen risicodrager WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en heeft uw zieke werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek gevonden? Dan volgt een re-integratie 3e spoor traject. Mens & Zo begeleidt hierin jouw werknemer door op zoek te gaan naar een duurzame functie en zo de kosten voor jou als werkgever te verlagen. Als vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig te werk.

Wij bieden hiervoor een intensieve regierol, of een rol als adviseur voor Personeelszaken/HR. We nemen graag contact met je op om hierover meer uitleg te geven.

Verandering vraagt aandacht

Je werknemer kan niet terugkeren naar de oude werkzaamheden. De nieuwe situatie heeft effect op de werk-privébalans. De weg naar weer opnieuw aan het werk gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Met coaching en persoonlijke aandacht staan we hier samen bij stil. We bouwen rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band. Vanuit deze basis bouwen we met 3e spoor stap voor stap verder aan de weg naar werk.

Netwerk en eigen regie

Eigen regie staat centraal in onze aanpak. We stimuleren om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten. Waar nodig begeleiden we hierin. Bijvoorbeeld om het netwerk aan te spreken en uit te breiden. Ook zetten we ons eigen sterke netwerk actief in, om de kans op passend werk zo groot mogelijk te maken.

Passende baan en nazorg met 3e spoor

Een passende baan, waarin iemand met nieuwe energie aan het werk kan, vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel cliënten succesvol in hebben begeleidt. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing.

Lees meer over 1e spoor & 2e spoor