Mens & Zo biedt de UWV-dienst Werkfit maken. Een Werkfit traject helpt je in vorm te komen voor de terugkeer naar een betaalde baan. Doel is om weer fit te worden voor werk. Afhankelijk van de persoonlijke situatie richten we ons samen op het versterken van werknemersvaardigheden, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit of het in beeld brengen van de positie op de arbeidsmarkt. We hebben oog voor je belemmeringen en kansen.

Bel ons

Maatwerk en persoonlijk

De inhoud van het traject stemmen we samen af op jouw situatie en behoefte. Dat natuurlijk in samenhang met de opdracht en het advies vanuit het UWV. We hebben een breed en professioneel dienstenpakket en een ervaren team. We gaan persoonlijk, vertrouwelijk en zorgvuldig te werk en we denken altijd met je mee. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we samen alles doen wat nodig is om zo snel mogelijk fit te zijn voor werk of aan het werk te kunnen.

Mentaal én fysiek sterker

We helpen je om in je kracht te komen door fysiek en mentaal sterker te worden. Hiervoor kunnen we alle onderstaande onderdelen inzetten, onder professionele begeleiding.

Netwerk, coaching en regie

Mens & Zo heeft een groot regionaal netwerk, waarmee we al veel mensen op weg hebben geholpen. We zetten ons netwerk dan ook actief in. Ook coachen we je in het benutten van je eigen netwerk en andere benodigde vaardigheden. Je blijft bovendien de regie houden in het eigen traject. Dit natuurlijk in afstemming met UWV.

Werkfit traject: diensten

De diensten die we inzetten binnen een Werkfit traject stemmen we volledig af op jouw situatie. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van de volgende onderdelen:

  • assertiviteitstraining
  • profilering en personal branding
  • arbeidsmarkt- en loopbaanoriëntatie
  • voorbij de drempels van angst en onzekerheid
  • beroepsrichting: keuzes leren/durven maken
  • omgaan met verlies en acceptatie van verandering
  • persoonlijk leiderschap
  • energiebalans vinden

Klaar voor werk, na het succesvol doorlopen van dit traject? Zie: Naar Werk