Re-integratie 1e spoor

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, roept dat vaak vragen op over wat er vervolgens moet gebeuren. Het initiëren van een re-integratie 1e spoor traject is dan een veelgehoorde stap. Maar wat houdt dit traject precies in? Het doel van een re-integratie 1e spoor traject is duidelijk: ervoor zorgen dat de medewerker zijn of haar werk binnen dezelfde organisatie weer kan hervatten. Hierbij wordt grondig onderzocht of het haalbaar is om dezelfde functie uit te oefenen met eventuele aanpassingen, of om in een aangepaste rol binnen het bedrijf aan de slag te gaan.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Samenwerking tussen werkgever en medewerker

Vanaf het moment van ziek melden, worden zowel de medewerker als de werkgever verplicht om actief en gericht te werken aan de terugkeer van de medewerker binnen het bedrijf. In dit proces is Mens & Zo een waardevolle partner. We begeleiden de medewerker tijdens en na ziekte, en doen dat altijd met respect voor de persoonlijke levenssfeer, met professionaliteit en met zorgvuldigheid.

Elementen van een re-integratie 1e spoortraject

Tijdens een re-integratie 1e spoor traject kijken we naar verschillende essentiële aspecten:

  1. Medewerker’s mogelijkheden: We beoordelen de medewerker’s mogelijkheden en toetsen deze aan beschikbare functies binnen het bedrijf.
  2. Maatwerk oplossingen: Indien nodig passen we maatwerkoplossingen toe, zoals aanpassingen aan de werkplek, functie of taakinhoud, of zelfs een gedeeltelijke werkhervatting.
Loopbaancoaching & Advies
Loopbaancoaching & Advies

Focussen op wat wel kan

Bij Mens & Zo werken we samen met de medewerker om nieuwe perspectieven te creëren en een duurzame terugkeer naar werk te bevorderen. Onze benadering richt zich op het identificeren van kwaliteiten en talenten, met aandacht voor eventuele belemmeringen en beperkingen. Zelfs als de medewerker misschien minder kan dan voorheen, helpen we bij het opbouwen van een nieuw toekomstperspectief en het verkennen van nieuwe mogelijkheden, zowel op korte als lange termijn.

Aandacht voor verandering

Veel van onze cliënten bevinden zich in situaties waarin ze niet kunnen terugkeren naar hun vroegere functie. Soms zijn iemands capaciteiten en mogelijkheden veranderd als gevolg van ziekte. Het aanpassen aan de nieuwe realiteit kan gepaard gaan met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Via coaching en persoonlijke aandacht staan we stil bij deze gevoelens en bouwen we langzaam aan een goede en vertrouwde relatie. Vanuit deze basis werken we samen stap voor stap aan een weg terug naar werk.

Onze Loopbaancoaches staan voor je klaar

Nazorg en duurzame oplossingen: re-integratie 1e spoor

Onze betrokkenheid stopt niet bij de terugkeer van de medewerker naar zijn eigen functie binnen de organisatie. Wij zijn toegewijd aan het faciliteren van een soepele herintegratie, waarbij we streven naar een passende positie waarin de medewerker met hernieuwde energie aan de slag kan. We streven naar blijvende oplossingen die verder gaan dan simpelweg terugkeren naar de vorige functie. Wij geloven in het empoweren van individuen, en samen met de medewerker werken we aan weloverwogen beslissingen en stappen.

Netwerk en eigen regie

Wij moedigen actief aan om het eigen netwerk aan te spreken en uit te breiden. In gevallen waar dit nodig is, mobiliseren we ons eigen krachtige netwerk om de kansen op passend werk te vergroten. Onze benadering is gericht op het ondersteunen van de medewerker bij de terugkeer naar zijn oorspronkelijke functie en organisatie, en daarbij richten we ons op het creëren van een positieve en stimulerende werkomgeving.

Lees meer over 2e spoor & 3e spoor.

Gerelateerd blogs

Ik wil graag gebeld worden

    Mens en zo
    Paula Paus