Je bent hier:

Een medewerker is ziek, welke stappen kunnen er volgen?

Het proces van re-integratie 1e spoor wordt gestart. Het 1e spoor heeft als doel; zorgen dat de medewerker weer aan de slag gaat binnen de eigen organisatie. Er wordt gekeken of het mogelijk is om het eigen werk, met eventuele aanpassingen, weer op te pakken of aan de slag te gaan binnen het bedrijf in een andere functie.

Vanaf het moment van ziekmelden zijn medewerker en werkgever verplicht om actief en doelgericht te werken naar een terugkeer van de medewerker binnen de eigen organisatie. Mens & Zo begeleidt de medewerker tijdens en/of na ziekte bij de terugkeer naar werk. Vanzelfsprekend gaan we daarbij vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig te werk.

Tijdens een re-integratie 1e spoortraject kijken we naar:

  • De mogelijkheden van de medewerker
  • Toetsen we de inzetbaarheid aan mogelijke functies binnen het bedrijf

Waar nodig zetten we in op maatwerk door middel van:

  • Het aanpassen van de werkplek
  • Het aanpassen van de functie en/of taak inhoud
  • Een gedeeltelijke werkhervatting

Wat kan wel?

Samen met de medewerker werken we aan nieuwe perspectieven en een prettige en duurzame terugkeer naar werk. We richten ons op de kwaliteiten en talenten. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor belemmeringen en/of beperkingen. Zo kan het zijn dat de medewerker minder aankan dan voorheen. Wat de situatie ook is, samen werken we aan een nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden. We richten onze blik op de korte en op de langere termijn.

Verandering vraagt aandacht

De meeste van onze cliënten komen vanuit een situatie waarin ze niet terug kunnen naar hun eerdere werkzaamheden. Ook komt het voor dat iemands capaciteiten en mogelijkheden zijn veranderd door ziekte. De nieuwe situatie heeft effect op de werk-privébalans. Starten met weer aan het werk gaan, gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Met coaching en persoonlijke aandacht staan we hier samen bij stil. We bouwen rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band. Vanuit deze basis bouwen we stap voor stap verder aan de weg naar werk.

Nazorg

Een passende functie, waarin iemand met nieuwe energie aan het werk kan, vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel cliënten succesvol in hebben begeleidt. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing, wij dragen zorg voor een goed vervolg.

Netwerk en eigen regie

Eigen regie staat centraal in onze aanpak. We stimuleren je om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten. Waar nodig begeleiden we je hierin. Bijvoorbeeld om je netwerk aan te spreken en uit te breiden. Ook zetten we ons eigen sterke netwerk actief in, om de kans op passend werk zo groot mogelijk te maken.

Lees meer over 2e spoor & 3e spoor.

Ik wil graag gebeld worden

    Mens en zo
    Outplacement