Je bent hier:

Een medewerker valt uit door ziekte en re-integreren binnen de huidige organisatie is (wellicht) niet mogelijk. Dan zal er gezocht moeten worden naar de mogelijkheden van re-integratie bij een andere werkgever. Re-integratie bij een andere werkgever wordt ook wel ‘2e spoor’ genoemd. Mens & Zo begeleidt hierin de medewerker tijdens of na ziekte bij de terugkeer naar werk bij een nieuwe werkgever. Als vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig te werk.

Tijdens een re-integratie 2e spoortraject kunnen we onder andere de volgende middelen inzetten:

 • Zelfanalyse
 • Assessments
 • Profilering (personal branding)
 • Arbeidsmarktoriëntatie
 • Loopbaanonderzoek
 • Sollicitatietraining en -begeleiding
 • Inzet werkervaringsplaats
 • Netwerkbegeleiding en -bemiddeling
 • Jobhunting
 • Job coaching

Nieuwe perspectieven door 2e spoor

Samen met de medewerker werken we aan nieuwe perspectieven en een prettige en duurzame terugkeer naar werk. We richten ons op de kwaliteiten en talenten. Waar wordt iemand gelukkig van, waar is iemand goed in en welke kant mag het op gaan? Natuurlijk hebben we ook aandacht voor belemmeringen en/of beperkingen. Zo kan het zijn dat iemand minder aankan dan voorheen. Wat de situatie ook is, samen werken we aan een nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden. We richten onze blik op de korte en op de langere termijn en we verkennen samen de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Verandering vraagt aandacht

De meeste van onze cliënten komen vanuit een situatie waarin ze niet terug kunnen naar hun oude werkzaamheden. Ook komt het voor dat iemands capaciteiten en mogelijkheden zijn veranderd door ziekte. De nieuwe situatie heeft effect op de werk-privébalans. De weg naar weer opnieuw aan het werk gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Met coaching en persoonlijke aandacht staan we hier samen bij stil. We bouwen rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band. Vanuit deze basis bouwen we stap voor stap verder aan de weg naar werk.

Netwerk en eigen regie

Eigen regie staat centraal in onze aanpak. We stimuleren om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten. Waar nodig begeleiden we hierin. Bijvoorbeeld om het netwerk aan te spreken en uit te breiden. Ook zetten we ons eigen sterke netwerk actief in, om de kans op passend werk zo groot mogelijk te maken.

Passende baan en nazorg

Een passende baan, waarin iemand met nieuwe energie aan het werk kan, vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel cliënten succesvol in hebben begeleidt. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing, wij dragen zorg voor een goed vervolg.

Lees meer over 1e spoor & 3e spoor.

Ik wil graag gebeld worden

  Mens en zo
  re-integratie