Arbeidsdeskundig onderzoek

Langdurig verzuim van een werknemer kan een uitdaging zijn voor zowel de werknemer zelf als voor de werkgever. Als je als werknemer om bepaalde redenen niet meer in staat bent om je werkzaamheden uit te voeren, of als je een medewerker in dienst hebt die langdurig is uitgevallen door ziekte, dan is het verstandig om de expertise van een arbeidsdeskundige in te schakelen. Mens & Zo staat voor je klaar en biedt ondersteuning door middel van arbeidsdeskundig onderzoek, een cruciale stap richting duurzame re-integratie.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Arbeidsdeskundig onderzoek door Mens & Zo

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een grondige beoordeling van de arbeidsmogelijkheden van een werknemer die langdurig is uitgevallen of die bepaalde werkzaamheden niet meer kan uitvoeren vanwege gezondheidsredenen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een professionele arbeidsdeskundige, die gespecialiseerd is in het analyseren van de fysieke en mentale capaciteiten van de werknemer.

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

In sommige gevallen is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht. Dit kan het geval zijn wanneer een werknemer langdurig ziek is en het niet duidelijk is of en hoe hij of zij weer aan het werk kan. Het onderzoek biedt inzicht in de mogelijkheden voor re-integratie en helpt werkgevers bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Loopbaancoaching & Advies

Professionele begeleiding naar werk

Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is niet alleen om te beoordelen wat een werknemer niet kan, maar vooral om te ontdekken wat hij of zij nog wel kan. Op basis van de bevindingen van het onderzoek wordt er een plan opgesteld om de werknemer te begeleiden naar passend werk dat aansluit bij zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden.

Bij Mens & Zo begrijpen we dat elk geval uniek is. Daarom bieden we op maat gemaakte arbeidsdeskundige adviezen en begeleiding. We helpen werkgevers en werknemers om samen stappen te zetten richting duurzame re-integratie. Onze arbeidsdeskundigen zijn er om te zorgen dat werknemers weer met vertrouwen aan het werk kunnen en werkgevers weten hoe ze hun medewerkers het beste kunnen ondersteunen. Wij zijn er om te helpen bij het vinden van de beste oplossingen.

Onze Loopbaancoaches staan voor je klaar

Vragen over het Arbeidsdeskundig Onderzoek

Het Arbeidsdeskundig Onderzoek geeft inzicht in de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van iemand die ziek of arbeidsongeschikt is. In dit onderzoek brengt onze Arbeidsdeskundige de mogelijkheden, beperkingen, geschiktheid van de werkplek en de functie van de werknemer in kaart. Deze gebruikt daarbij de ontvangen informatie van de bedrijfsarts. Er volgt een advies over de re-integratiemogelijkheden en een rapportage. Er wordt beoordeeld of de werknemer kan terugkeren binnen de organisatie of dat er buiten de organisatie moet worden gezocht naar een passende werkplek.

Bij de uitvoering van het Arbeidsdeskundig Onderzoek houdt onze Arbeidsdeskundige rekening met de wettelijke verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet stelt verplichtingen die een werkgever en werknemer hebben bij ziekteverzuim, zodat een werknemer zo snel mogelijk weer duurzaam aan het werk kan gaan.

Als de werknemer zich ziek meldt, gaat hij eerst naar de bedrijfsarts. Deze bekijkt of de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken en legt dit als advies voor aan werknemer en de werkgever. Is de werknemer langer ziek, dan adviseert de bedrijfsarts vaak de inzet van een Arbeidsdeskundige. Werkgevers schakelen vaak tussen de 42e en 52e week van het eerste ziektejaar een Arbeidsdeskundige in. Zo kan je bij de (eerstejaars)evaluatie goed onderbouwen voor welke begeleiding en interventies in het tweede jaar gekozen wordt.

De Arbeidsdeskundige onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor hervatting van de eigen werkzaamheden of ander werk binnen de eigen organisatie (spoor 1) of buiten de organisatie (spoor 2). Er vindt dossieronderzoek plaats, gesprekken met de werkgever en werknemer én een werkplekonderzoek. Bovendien kan overleg met de bedrijfsarts nodig zijn. De Arbeidsdeskundige werkt vervolgens het onderzoek uit, rapporteert over de bevindingen en geeft een re-integratieadvies.

Ter voorbereiding op het gesprek is het goed om als werknemer na te denken over de mogelijkheden. Welke werkzaamheden kan je wel uitoefenen? Wat is volgens jou op dit moment niet mogelijk? Wanneer je vragen hebt voor de Arbeidsdeskundige, adviseren we om deze op papier te zetten en mee te nemen naar het gesprek.

Voor het onderzoek neemt de Arbeidsdeskundige contact op om informatie op te vragen die nodig is voor het onderzoek. Denk hierbij aan:

• Een functiebeschrijving;
• Een overzicht van alle functies op hetzelfde functieniveau of lager (indien noodzakelijk en op verzoek van de Arbeidsdeskundige);
• Een recent verslag met een inzetbaarheidsprofiel (IZP) of Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van de bedrijfsarts.

Zowel werknemer als werkgever ontvangt een conceptrapport per mail. Er is recht op correctie. Dit beperkt zich tot de rapportagetekst met betrekking tot eigen visie op re-integratie. Na een week ontvangen de werknemer en de werkgever de definitieve rapportage.

Ja, het is mogelijk om eerder arbeidsdeskundig advies aan te vragen. Twijfels of een werknemer nog kan terugkeren naar de eigen werkzaamheden? Dan kan het zinvol zijn al eerder op zoek te gaan naar eventuele aanpassingen of ander passend werk voor de werknemer.

Nee, een Arbeidsdeskundig Onderzoek is niet wettelijk verplicht. Een werkgever is wel wettelijk verplicht om binnen de aangegeven termijn van de Wet Verbetering Poortwachter te onderzoeken hoe een zieke werknemer naar vermogen kan blijven werken. Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan kan dat consequenties hebben bij de WIA-beoordeling bij het UWV.

De werknemer hoeft niet te betalen voor een Arbeidsdeskundig Onderzoek. De werkgever is verantwoordelijk voor de kosten.

Gerelateerd blogs

Ik wil graag gebeld worden

    Mens en zo
    Esther Weijers