Je bent hier:

Modulaire Re-integratiedienst

De Modulaire Re-integratiedienst (die aangeboden wordt via het UWV) bestaat uit drie producten die kunnen worden ingezet om iemand te helpen met de voorbereiding om de eerste stappen richting werk te maken, een voorschakeltraject. Wat het best bij de situatie van de persoon past, hangt af van de behoefte en mogelijkheden. Het kan erop gericht zijn om meer contacten te leggen met anderen of om weer activiteiten buitenshuis op te pakken. Mogelijk heeft iemand de nieuwe beroepsrichting helder en gaat starten met een opleiding, en is er gedurende het scholingstraject behoefte aan begeleiding. Afhankelijk van de situatie en vragen, bieden we individuele coaching gericht op Participatie Interventie, Bevorderen Maatschappelijke Deelname of Begeleiding bij Scholing.

Participatie Interventie

Participatie Interventie heeft als resultaat dat iemand aantoonbaar in staat is om op structurele basis deel te nemen aan enige vorm van een sociaal netwerk buitenshuis. Dit houdt in dat we iemand letterlijk over de drempel helpen om er op uit te gaan, zodat er weer zelfstandig activiteiten binnen en buiten het eigen sociale netwerk opgepakt en onderhouden worden.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Bevorderen Maatschappelijke Deelname heeft als resultaat dat iemand aantoonbaar deelneemt aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband. Wij coachen en begeleiden onder andere in de oriëntatie, de keuzes, contacten met organisaties en gedurende de opstartfase.

Begeleiding bij Scholing

Bij Begeleiding bij Scholing is het resultaat dat iemand zelfstandig in staat is om scholing volledig te doorlopen en – waar van toepassing – de toetsen af te leggen. Wij coachen en begeleiden iemand tijdens de opleiding op alle thema’s die van invloed zijn op het succesvol doorlopen van de studietijd. Bijvoorbeeld planning, balans werk/privé/studie, examenstress en wat er verder allemaal bij komt kijken.

Ik wil graag gebeld worden

    Mens en zo
    Loopbaancoaching & Advies