Je bent hier:

Als een medewerker ziek is

In de wet verbetering Poortwachter staan regels waaraan werkgever en werknemer bij (langdurig) ziekteverzuim zich tijdens de eerste 2 ziektejaren aan moeten houden. Dan kan je te maken krijgen met een 1e spoor en 2e spoor.

Na een (langdurige) periode van ziekte starten met een re-integratietraject, dat kan best pittig zijn. De medewerker keert mogelijk terug naar werk. Dat kan bij de huidige werkgever zijn of bij een nieuwe werkgever (1e spoor en 2e spoor).

Mens & Zo kan in dit proces ontzorgen door als verzuimspecialist een uitgevallen medewerker zo snel mogelijk weer te re-integreren binnen het bedrijf. Indien dit in spoor 1 niet mogelijk is, begeleiden wij de medewerker in spoor 2. We gaan dan op zoek naar mogelijkheden bij een nieuwe werkgever. Indien het een eigen risicodrager WGA betreft, kunnen we deze re-integratiebegeleiding in een vervolgtraject voortzetten. Dit traject is er voor de medewerker die na 2 jaar arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Als vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk, professioneel en zorgvuldig te werk.

Re-integratie vanuit een andere situatie

Mens & Zo biedt ook begeleiding bij de zoektocht naar een baan na een periode van werkloosheid. Bijvoorbeeld met een uitkeringssituatie zoals ZW, WW, WAO, WIA, WAJONG of Participatiewet.

Verandering vraagt aandacht

De meeste van onze cliënten komen vanuit een situatie waarin ze niet terug kunnen naar hun oude werkzaamheden. Ook komt het voor dat iemands capaciteiten en mogelijkheden zijn veranderd door ziekte. De nieuwe situatie heeft effect op de werk-privébalans. De weg weer terug aan het werk gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Met coaching en persoonlijke aandacht staan we hier samen bij stil. We bouwen rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band. Vanuit deze basis bouwen we stap voor stap verder aan de weg naar werk.

Nieuwe perspectieven door Re-integratietraject

Samen werken we aan nieuwe perspectieven en een prettige en duurzame terugkeer naar werk. We richten ons op kwaliteiten en talenten. Waar wordt iemand gelukkig van, waar is deze persoon goed in en welke kant mag het op gaan? Natuurlijk hebben we ook aandacht voor belemmeringen en/of beperkingen. Zo kan het zijn dat de desbetreffende persoon minder aankan dan voorheen. Wat de situatie ook is, samen werken we aan een nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden. We richten onze blik op de korte en op de langere termijn en we verkennen samen de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek en iedereen heeft zijn eigen verhaal, kwaliteiten, wensen en grenzen. Dat vraagt om een persoonlijke benadering en aanpak met een traject dat aansluit op de situatie van het individu. Na een persoonlijke intake stellen we een adviesplan op. Daarin geven we een realistisch beeld van de arbeidsmogelijkheden en het Re-integratietraject. Het traject kan bijvoorbeeld bestaan uit de onderdelen:

  • persoonlijke verkenning en oriëntatie;
  • praktisch loopbaanonderzoek en gerichte sollicitatieacties;
  • begeleiding en nazorg.

Netwerk en eigen regie

Eigen regie staat centraal in onze aanpak. We stimuleren om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten. Waar nodig begeleiden we de werknemer hierin, bijvoorbeeld om het eigen netwerk aan te spreken en uit te breiden. Ook zetten we ons eigen sterke netwerk actief in, om de kans op passend werk zo groot mogelijk te maken.

Passende baan en nazorg

Een passende baan, waarin iemand met nieuwe energie aan het werk kan, vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel werkgevers en kandidaten succesvol in hebben begeleid. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing, wij dragen zorg voor een goed vervolg.

Ik wil graag gebeld worden

    Mens en zo
    re-integratie