Je bent hier:

Wij begeleiden mensen in de bijstand om weer te participeren in de samenleving. Samen met deze personen zorgen we ervoor dat deze hogerop komen op de participatieladder. Stap voor stap laten we de mensen wennen aan het participeren in de samenleving.

Bevorderen van participatie

Participeren in de samenleving? Wij bevorderen dit proces graag. De gemeente brengt iemand hiervoor in aanmerking, als aantoonbaar is dat deze persoon in staat is om structureel weer deel te nemen aan enige vorm van een sociaal netwerk buitenhuis. We helpen hierbij iemand over de drempel om er weer op uit te gaan. Dit zodat er weer zelfstandig activiteiten binnen en buiten het eigen sociale netwerk opgepakt en onderhouden worden. Uiteraard vraagt dit om een zorgvuldige en deskundige aanpak. Gelukkig hebben wij ervaring als het gaat om het begeleiden van mensen die het lastig vinden om weer terug aan het werk te komen of omdat de betreffende persoon het bijvoorbeeld lastig vindt om weer actief sociale contacten aan te gaan.

Werknemersvaardigheden verbeteren

Wil je de werknemersvaardigheden van iemand verbeteren? Hiervoor bieden we verschillende plannen op maat aan. Bijvoorbeeld om iemand effectiever te laten werken, om de sociale belemmeringen weg te halen of iemand de persoon in kwestie moeite heeft met bepaalde eisen die vanuit het werk worden gesteld.

Deskundig begeleiden van klant

Weer participeren in de samenleving is complex en vraagt daarom deskundige begeleiding van de klant. Dit bieden wij. Bijvoorbeeld omdat iemand door langdurige ziekte extra begeleiding nodig heeft óf omdat de desbetreffende persoon op dat moment wat minder plezier heeft in het werk. Het zijn slechts twee van de mogelijkheden waarom mensen bij ons aankloppen voor ondersteuning.

Actief deelnemen aan de samenleving

Kortom: wil iemand weer actief deelnemen aan de samenleving dan ondersteunen we als Mens & Zo daar graag bij. Hierbij ligt de focus op het fit krijgen van een kandidaat of het begeleiden naar werk. Het doel van deze trajecten is om de cliënt mentaal én fysiek fit te krijgen, zodat deze vol zelfvertrouwen terug kan keren naar een betaalde baan.

Ik wil graag gebeld worden