Gemeente

Wij begeleiden mensen in de bijstand om weer te participeren in de samenleving. Samen zorgen we ervoor dat zij hogerop kunnen komen op de participatieladder. Stap voor stap laten we de mensen wennen aan het participeren in de samenleving.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Bevorderen van participatie

Participeren in de samenleving? Wij bevorderen dit proces graag. De gemeente brengt iemand hiervoor in aanmerking als aantoonbaar is dat deze persoon in staat is om structureel weer deel te nemen aan enige vorm van een sociaal netwerk buitenhuis. We begeleiden iemand over de drempel om er weer op uit te gaan en we helpen iemand zelfstandig activiteiten binnen en buiten het eigen sociale netwerk op te pakken en te onderhouden. Uiteraard vraagt dit om een zorgvuldige en deskundige aanpak. Gelukkig hebben wij ervaring als het gaat om het begeleiden van mensen die het lastig vinden om aan het werk te gaan en mensen die het lastig vinden om weer actief sociale contacten aan te gaan.

Werknemersvaardigheden verbeteren

Wil je de werknemersvaardigheden van iemand verbeteren? Hiervoor bieden we verschillende plannen op maat aan. Bijvoorbeeld om iemand effectiever te laten werken of om sociale belemmeringen weg te halen. Ook kunnen we mensen ondersteunen die te maken hebben met bepaalde eisen die vanuit het werk worden gesteld.

Loopbaancoaching & Advies

Deskundig begeleiden van mensen

Weer participeren in de samenleving is complex en vraagt daarom deskundige begeleiding van de persoon. Dit bieden wij. Bijvoorbeeld om iemand effectiever te laten werken of om sociale belemmeringen weg te halen. Ook kunnen we mensen ondersteunen die te maken hebben met bepaalde eisen die vanuit het werk worden gesteld. Het zijn slechts twee van de redenen waarom mensen bij ons aankloppen voor ondersteuning.

Actief deelnemen aan de samenleving

Kortom: wil iemand weer actief deelnemen aan de samenleving dan ondersteunen we als Mens & Zo daar graag bij. Hierbij ligt de focus op het fit krijgen van een kandidaat of het begeleiden naar werk. Het doel van deze trajecten is om de cliënt mentaal én fysiek fit te krijgen, zodat deze vol zelfvertrouwen terug kan keren naar een betaalde baan.

Onze Loopbaancoaches staan voor je klaar

Gerelateerd blogs

Ik wil graag gebeld worden

    Mens en zo
    Paula Paus