Je bent hier:

Effectief verzuim verlagen met Mens & Zo: kostenbesparing en welzijn

Verzuim op de werkvloer kan een aanzienlijke impact hebben op zowel bedrijven als werknemers. Het is een onderwerp dat aandacht verdient, zowel vanuit financieel oogpunt als op het gebied van werknemerswelzijn.

Wat is verzuim?

Verzuim verwijst naar de situatie waarin een werknemer tijdelijk of langdurig niet aan het werk kan deelnemen vanwege ziekte, letsel of andere gezondheidsproblemen. Dit kan fysiek of mentaal van aard zijn en kan variëren van korte afwezigheden tot langdurige ziekteverloven.

De kosten van verzuim

Verzuim brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor werkgevers. Naast het doorbetalen van het loon van zieke werknemers, zijn er andere kosten, zoals vervangingskosten, administratieve lasten en productieverlies. Deze kosten kunnen snel oplopen en een negatieve invloed hebben op de winstgevendheid van een bedrijf.

Verzuim door psychische klachten en werkstress

Psychische klachten en werkstress zijn veelvoorkomende oorzaken van verzuim. De druk en eisen van de moderne werkomgeving kunnen leiden tot burn-outs, depressie en andere mentale gezondheidsproblemen. Het is van vitaal belang om deze problemen serieus te nemen en te werken aan preventie en ondersteuning, met behulp van Mens & Zo als partner in verzuimmanagement.

Verzuim en vakantie

Verzuim kan ook worden veroorzaakt of verergerd door een gebrek aan vakantie en ontspanning. Werknemers hebben recht op voldoende rust en herstel. Een gebalanceerde werk-leven verhouding en regelmatige vakantieperiodes kunnen helpen om verzuim te verminderen.

Verzuim voorkomen

Het voorkomen van verzuim is de meest kosteneffectieve benadering. Bedrijven kunnen proactieve maatregelen nemen, zoals gezondheidsprogramma’s, flexibele werkschema’s en stressmanagementtraining om de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen.

Wie helpt om verzuim te voorkomen?

Bedrijven kunnen samenwerken met professionals op het gebied van verzuimpreventie en -beheer. Arbo- en bedrijfsartsen, re-integratiecoaches en HR-specialisten spelen allemaal een rol bij het identificeren van risicofactoren, het ontwikkelen van preventiestrategieën en het begeleiden van zieke werknemers terug naar het werk, met de expertise van Mens & Zo.

Het verlagen van verzuim is een win-win voor bedrijven en werknemers. Door de kosten te beheersen en de gezondheid van werknemers te waarborgen. Het is een investering in zowel financieel succes als welzijn op de lange termijn. Vragen over onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ik wil graag gebeld worden

    Mens en zo
    Outplacement