Je bent hier:

Persoonsontwikkeling en loopbaanfasen: het samenspel tussen werkgever en loopbaanprofessional

Surprised blonde woman looking at computer screen and enjoying latte at her workplace. Indoor portrait of co-workers spending time in office with documents.

Een compleet plan van aanpak bij verzuim

Een doordacht plan van aanpak bij verzuim is een essentieel hulpmiddel om verzuim op de werkvloer effectief te beheren. Het is niet alleen een verplicht onderdeel van het re-integratieproces bij ziekte, maar het is ook een krachtig instrument om het verzuim van uw zieke werknemer te verkorten en de schadelast voor uw organisatie te beperken.

Wat is een plan van aanpak bij verzuim?

Een plan van aanpak bij verzuim is een plan dat de stappen en acties beschrijft die worden ondernomen om de re-integratie van een zieke werknemer te bevorderen. Het is een belangrijk onderdeel van het re-integratieproces bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. In Nederland is het wettelijk verplicht volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Een plan van aanpak bevat onder andere:

  1. De probleemanalyse: Hierin wordt de aard en oorzaak van het verzuim beschreven.
  2. Het doel: Wat is het uiteindelijke doel van de re-integratie-inspanningen?
  3. De te nemen stappen en acties: Dit omvat maatregelen om de werknemer zo snel en duurzaam mogelijk terug te laten keren naar de arbeidsmarkt.
  4. De planning: Wanneer worden welke acties ondernomen?

Waarom is een plan van aanpak belangrijk?

Een doordacht plan van aanpak biedt meerdere voordelen, waaronder

  • Duidelijkheid: Het geeft zowel de werkgever als de werknemer een duidelijk beeld van wat er moet gebeuren en wat ze kunnen verwachten.
  • Voorkomen van vertraging: Het helpt vertraging in het re-integratieproces te voorkomen, wat cruciaal is om langdurig verzuim te beperken.
  • Wettelijke vereiste: Het is een wettelijke verplichting om te voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Beperken van schadelast: Door effectieve re-integratie wordt de financiĆ«le schadelast voor uw organisatie beperkt.
  • Betere controle: Het stelt werkgevers in staat om de voortgang van de re-integratie te monitoren en bij te sturen indien nodig.

Een goed plan van aanpak bij verzuim is van cruciaal belang om het re-integratieproces soepel te laten verlopen en om de schadelast voor uw organisatie te beperken. Het stelt u in staat om proactief en effectief om te gaan met langdurig verzuim en helpt uw werknemers weer snel en duurzaam aan het werk te krijgen. Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van een plan van aanpak of vragen heeft over verzuimpreventie, aarzel dan niet om Mens & Zo te raadplegen voor professioneel advies en begeleiding.